top of page

Zmiany terminów rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego


Od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.Od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin dla zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.


Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dzięki tej zmianie zrównaliśmy terminy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).Za 2022 r. końcowy termin złożenia zeznań przypada 2 maja 2023 r.


Termin wpłaty ryczałtu za grudzień oraz za ostatni kwartał


Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. został określony w przepisie przejściowym ustawy Niskie podatki. Zgodnie z tym przepisem ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r.Natomiast począwszy od rozliczenia za 2023 r. ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartałroku podatkowego będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego,analogicznie jak w przypadku zaliczek opłacanych przez przedsiębiorców według skalipodatkowej lub podatku liniowego.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page