top of page

Zielone torowisko na Szwederowie – pięć firm zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji projektowe

Pięć firm jest zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji projektowej dla nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej. Na tę inwestycję już zabezpieczane są środki unijne. Do dokumentacji wprowadzonych zostanie wiele innowacyjnych rozwiązań. Powstaną zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach. Te rozwiązania wybrano do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.


Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową. Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne, budowa torowiska w tej części miasta, została uznana za jeden z priorytetów.

Projekt zamówiony, czekanie na europejskie fundusze

Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem.


Przed dwoma laty opracowana została koncepcja trasy. Ze względu na potężną skalę przedsięwzięcia realizowana będzie etapami.


W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastrukturą dla komunikacji publicznej. Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy. Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.

Do przetargu na przygotowanie dokumentacji zgłosiło się 5 firm. Wyceniły one wartość prac na kwoty od 3 do 5 mln zł. Teraz oferty zostaną dokładnie sprawdzone przez ZDMiKP co pozwoli wybrać ofertę najkorzystniejszą a także podpisać umowę z wykonawcą.


Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zajmie wykonawcy około dwudziestu miesięcy. W ramach zadania zaprojektowana zostanie też przebudowa pętli tramwajowej w Myślęcinku przy ul. Rekreacyjnej. Wcześniej miasto rozpoczęło pracę nad montażem finansowym. Oba zadania zyskają dofinansowanie unijne. Wykorzystamy środki krajowe z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Na budowę torowiska na Szwederowie pozyskano 63,5 mln zł, a na modernizację pętli Las Gdański ok. 17 mln zł.

Nowoczesne rozwiązania


Do całego przedsięwzięcia planuje się wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań:

· zielone wiaty, na przykład w postaci zielonych dachów, stelaży do rozwoju roślinności podlewanej deszczówką;

· zielone maty rozchodnikowe na torowisku w miejscach technologicznie do tego przystosowanych

· elementy zmniejszające hałas i drgania m.in. maty wibroizolacyjne;

· na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych zamontowane zostaną specjalne gumy wypełniające pustą przestrzeń w szynach tramwajowych. Ułatwi to przejazd przez torowisko pojazdom jednośladowym, wózkom dziecięcym i inwalidzkim oraz pieszym

· zintegrowana pętla tramwajowo – autobusowa przy ul. Bielickiej;

· zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli tramwajowo – autobusowej przy ul. Bielickiej oraz pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej;

· zintegrowanie sygnalizacji świetlnych na głównym ciągu ul. Solskiego do systemu ITS

·

Postawiono na tramwaje


W ciągu ostatniej dekady bydgoska sieć tramwajowa jest stale unowocześniana i rozbudowywana. Udało się zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów. Powstały nowe połączenia na dworzec, do Fordonu oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W budowie jest nowy most tramwajowy spinający ulice Toruńską z Fordońską. W ostatnich latach udało się również wymienić dużą część taboru. Obecnie po Bydgoszczy kursuje 35 nowoczesnych składów z Pesy. Już zamówionych zostało kolejne 10 sztuk. Będą kolejne zakupy również z wykorzystaniem środków unijnych na lata 2021-27.


Tekst i fot.: Stanisław Gazda


#InfoProstoDlaWas

50 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page