top of page

Zaświadczenie z e-Urzędu Skarbowego (e-US)? To proste!


Zaświadczenia elektroniczne wydawane w e-US powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Jak to zrobić?Zaświadczenie krok po kroku

ü logujesz się do serwisu e-US na podatki.gov.pl i wyrażasz zgodę na e-korespondencję,

ü składasz wniosek o wydanie zaświadczenia,

ü otrzymujesz elektroniczne zaświadczenie w postaci pliku,

ü pobierasz plik z zakładki „Dokumenty otrzymane”,

ü plik przekazujesz do instytucji, która tego wymaga, np. pocztą elektroniczną, na nośniku danych czy za pośrednictwem systemu tej instytucji.

Jakie zaświadczenia możesz otrzymać w e-US

· o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);

· o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU);

· o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W).

Aktualnie 73% zaświadczeń o dochodach i 54% zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach jest wydawanych w serwisie w ciągu kilku minut.

Bez opłaty skarbowej

Zaświadczenia wydawane w e-US nie podlegają opłacie skarbowej.

Jak bank czy uczelnia sprawdzą autentyczność zaświadczenia

· pracownik instytucji korzystającej z zaświadczenia otrzymuje je w formie pliku

· plik zawiera podpis elektroniczny w postaci:

o kwalifikowanej pieczęci Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),

o kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika urzędu skarbowego


· do zweryfikowania podpisu w e-zaświadczeniu służy usługa na portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/uslugi/zweryfikuj-podpis-elektroniczny)

· raport z weryfikacji wraz z zaświadczeniem można wydrukować i dołączyć do akt prowadzonej sprawy.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas

55 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page