top of page

Więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów. Szykują się poważne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania


Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni swoje granice. Jej rozszerzenie ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Konsekwentnie w tej części miasta coraz więcej przestrzeni należeć będzie do pieszych i rowerzystów. Wprowadzone też zostaną nowe rozwiązania, postulowane przez mieszkańców i organizacje społeczne.

Przede wszystkim przeniesione zostaną miejsca postojowe z chodników na jezdnie. Pojawią się nowe ulice jednokierunkowe a na wielu trasach ograniczy się prędkość do 30 km/h. Wprowadzone zostaną nowe rozwiązania dla rowerzystów i pieszych. Wszystkie zmiany wprowadzone zostaną jeszcze w tym roku.


Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania. Będzie w niej teraz ponad 5000 miejsc. To jeszcze wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich. Włączone zostaną do niej m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.


Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy a wprowadzenie zmian parkingowych w centrum, znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.


Wprowadzenie dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego obowiązywać będzie m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny. Dojdzie do ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach. I w miarę możliwości parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię. Pojawią się nowe lokalizacje dla parkometrów, a także - w wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zasady porządkujące ruch na terenie miasta, zostały uzgodnione z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy. Wprowadzenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym zajmie wykonawcy około 4 miesięcy.

W kolejnym etapie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na zakup i wymianę parkometrów. Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie. Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli natomiast w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój. W pierwszej kolejności planowane jest ustawienie parkometrów w nowej strefie parkowania, a następnie wymiana istniejących w centrum miasta.


(gaz)


Fot.ZDMiKP


#InfoProstoDlaWas

80 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02