top of page

Walentynki Dla Drzew


Na pomniku przyrody, platanie klonolistnym rosnącym nieopodal placu budowy IV kręgu opery pojawił się znak ogólnopolskiej akcji Walentynki Dla Drzew. W ten sposób stowarzyszenie MODrzew - chce zwrócić uwagę na niedostateczną ochroną drzew w mieście.- Drzewa w Bydgoszczy potrzebują naszej pomocy. W Walentynki dołączamy do ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia- chcemy przypomnieć, że Bydgoszcz dalej nie wprowadziła standardów ochrony drzew podczas inwestycji - mówi Marzena Błaszczyk - prezeska Stowarzyszenia MODrzew. -Wystarczy przejść się po mieście, by zobaczyć, że normą na placach budowy jest składowanie materiałów budowlanych lub śmieci pod drzewami.Jeżeli drzewa są zabezpieczane, zabezpiecza się pień, zapominając, że drzewo mogą też zniszczyć maszyny budowlane poruszające się w rzucie jego korony. Maszyna zagęszcza glebę, co powoduje zniszczenie korzeni i prowadzi do obumierania drzewa. Jak pokazują dane więcej wycinamy niż sadzimy. A jako miasto nie mamy kompleksowej polityki zadrzewień, która wychodziłaby naprzeciw problemom związanym ze zmianami klimatu.


Wg danych GUS w Bydgoszczy w 2021 roku wycięto 6861, a w ramach nasadzeń kompensacyjnych posadzono ich tylko 2901. Nie opublikowano jeszcze danych za 2022 rok. Według zebranych przez Stowarzyszenie MODrzew danych wycinana się głównie brzozy, sosny i topole. Od 3 lat nie nie zmieniła się główna przyczyna wycinek drzew w Bydgoszczy – to inwestycje. Jednak dane z 2021 roku są o kilka rzędów większe, niż te z wcześniejszych lat. W 2021 roku wycinki z powodu inwestycji zwiększyły się w Bydgoszczy o 1080%!


-Od 2020 roku domagamy się też wprowadzenia w Bydgoszczy standardów w opiece nad drzewami w inwestycjach – po 3 latach, mimo zaangażowania społeczników, naukowców i urzędników w zespół ds. zieleni dalej władze miasta nie podjęły decyzji w tej sprawie.


Bez zmian prawnych, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym drzewa sobie nie poradzą. Razem z innym organizacjami z całej Polski domagamy się od władz lokalnych i państwowych:

• wprowadzenia realnej strefy ochrony korzeni (które drzewom są niezbędne do życia) oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,

• wydawania zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,

• urealnienia wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała przynajmniej koszty ich odtworzenia,

• naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,

• zwiększenia udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.


(gaz)


Fot.: Nadesłane


#InfoProstoDlaWas

60 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02