top of page

Ulica Wojska Polskiego bez kładki dla pieszych wyglądać będzie tak. Oto wizja projektantów…


Projektanci kończą przygotowywać dokumentację dla rozwiązań poprawiających dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom. Roboty rozbiórkowe planuje się przeprowadzić w przyszłym roku.
Bezpieczne przejścia i przejazdy z sygnalizacją

Zadanie zakłada rozbiórkę istniejącej kładki i wprowadzenie w jej miejscu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przy tym rozwiązaniu ustawiona zostanie również sygnalizacja świetlna. Konieczne będzie wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe). To rozwiązanie jednopoziomowe, typowe dla ulicy Wojska Polskiego, ułatwi poruszanie osobom z niepełnosprawnościami. Jego zastosowanie oznacza natomiast nieznaczne straty czasu przede wszystkim dla kierowców poruszających się ul. Wojska Polskiego.


Projektanci przygotowali wstępną koncepcję opartą na dwóch wariantach, które zostały skonsultowane z mieszkańcami, Radą Osiedla Wyżyny oraz stowarzyszeniami pieszych i rowerzystów. Do realizacji wybrany został wariant likwidacji kładki. Przy projektowaniu przejścia naziemnego, uwzględniono wnioski przedłożone przez mieszkańców. Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.

Konstrukcja umożliwia pieszym dojście do przystanków tramwajowych oraz przekraczanie ruchliwych jezdni. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów. Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek. Mieszkańcy często wskazywali też na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca. Dlatego w ubiegłym roku zlecono przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność kładki do potrzeby wszystkich użytkowników ruchu. Po zabezpieczeniu środków finansowych, rozbiórka obiektu będzie mogła być realizowana już w przyszłym roku.


(gaz)Wizualizacje: ZDMiKP

1388 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02