top of page

Ulica Nakielska tylko jako droga wojewódzka ma szansę na środki na przebudowę.Jest pozytywna decyzja


Ulica Nakielska stanie się od przyszłego roku drogą wojewódzką o co zabiegał Prezydent Bydgoszczy. Ułatwi to pozyskiwanie środków unijnych na zaplanowaną rozbudowę.Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów duże inwestycje drogowe mogą być obecnie finansowane w oparciu o środki zewnętrzne. Dlatego w ubiegłym roku Miasto wystąpiło do Marszałka Województwa o nadanie ciągowi ulic Nakielskiej i Łochowskiej, aż do węzła Miedzyń, statusu drogi wojewódzkiej – tylko drogi o takim statusie mogą być rozbudowywane w oparciu o fundusze unijne dla regionów. Sejmik województwa 26 września br. przyjął stosowną uchwałę. Zmiana kategorii drogi na obszarze miasta Bydgoszczy umożliwi dostęp do puli środków związanych z przebudową dróg ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2021-2027.


Prace koncepcyjno-projektowe dla ulicy Nakielskiej trwają. Zadanie podzielono na trzy odcinki:

  • Odcinek Łochowska-Nasypowa – dla tej części odbyły się już konsultacje, po uzyskaniu decyzji środowiskowej zakończą się prace nad koncepcją, która była konsultowana z mieszkańcami. Jeszcze w tym roku planowany jest przetarg na projekt budowlany i wykonawczy.

  • Odcinek wiadukt-Nasypowa - opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, odbyły się konsultacje społeczne, prowadzone są rozmowy z PKP na temat optymalnego połączenia inwestycji z rozbudową linii kolejowej.

  • Odcinek Nasypowa – Rondo Grunwaldzkie – Opracowano warianty przekrojów poprzecznych ulicy (bez wyburzeń), odbyły się konsultacje społeczne, rozwiązania są opiniowane przez rady osiedli.

Do czasu rozbudowy ulicy realizowane są inne zadania poprawiające przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych:

  • doświetlanie przejść dla pieszych (w tym roku na wysokości ul. Chłodnej),

  • zmiany w organizacji ruchu (np. przy Wrocławskiej),

  • remonty chodników.


(gaz)


Źródło i foto: UMB

181 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02