top of page

Szpital Jurasza zbuduje nowoczesne Centrum Leczenia Dzieci za 300 mln zł! [WIZUALIZACJE]


Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza pozyskał środki finansowe na budowę i wyposażenie Centrum Leczenia Dzieci. Środki na tę inwestycję udało się zdobyć w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Funduszu Medycznego (Subfundusz Infrastruktura Strategiczna). Środki własne przeznaczy również Collegium Medicum UMK.Inwestycja obejmuje budowę nowego oddzielnego budynku szpitalnego (załączona wizualizacja) pod lokalizację obecnych klinik pediatrycznych, poradni specjalistycznych dla dzieci (wraz z niezbędną częścią dydaktyczną, związaną z kształceniem kadr medycznych), obszarem izby przyjęć, rejestracji, diagnostyki, ambulatorium pediatrycznym Kliniki Medycyny Ratunkowej, blokiem operacyjnym i gabinetami zabiegowymi, pomieszczeniami działalności pomocniczej: częścią administracyjną, techniczną, magazynową i socjalną oraz gastronomiczną. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wyniesie ok. 14 000 m2. Nowy budynek wyposażony zostanie w zakupiony specjalnie na ten cel sprzęt i aparaturę medyczną m.in.: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, aparaty RTG i USG, systemy monitorowania funkcji życiowych, defibrylatory, respiratory, inkubatory itd.


Poprawią się również warunki pobytu w szpitalu – pacjenci będą mieli do dyspozycji min.: klimatyzowane, maksymalnie 2 osobowe pokoje z łazienkami i przestrzenią dla rodziców/opiekunów, przestronne części wspólne np. świetlice, pomieszczenia socjalne itp.

Dyrektor Szpitala dr Jacek Kryś – Dziś, zarówno nasze kliniki pediatryczne, jak i część ambulatoryjna oraz zabiegowa znajdują się w różnych obszarach szpitala. Stanowi to spore utrudnienie logistyczne. W samych klinikach mamy zbyt mało miejsca – sale chorych są przepełnione, brakuje klimatyzacji, warunki dla rodziców również chcemy poprawić. Dzięki tej inwestycji Bydgoszcz zyska ośrodek pediatryczny o najwyższym, światowym standardzie.


W nowym budynku znajda się następujące kliniki pediatryczne:

1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii wraz z Oddziałem Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci

2. Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

3. Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego:

4. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży wraz z Blokiem Operacyjnym

5. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

6. Pediatryczna Izba Przyjęć,

7. Ambulatorium pediatryczne Kliniki Medycyny Ratunkowej,

8. Pediatryczne poradnie specjalistyczne,

9. Diagnostyka pacjentów pediatrycznych Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.


Ponadto, w ramach projektu przebudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki, miejsca postojowe wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, niezbędnych dla funkcjonowania nowego obiektu.


Wartość projektu: 299 628 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia: 296 631 720,00 PLN

Środki własne Collegium Medicum UMK: 2 996 280,00 PLN

Termin realizacji projektu: IV kwartał 2022 r. - IV kwartał 2026 r.


(gaz)


Wizualizacje nadesłane.

52 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02