top of page

S5 ze Świecia do Bydgoszczy coraz bardziej dostępna…

Stan zaawansowania prac na drodze ekspresowej S5 pozwala na udostępnienie drogi w przekroju 2x2 odcinka pomiędzy Grucznem, a Trzeciewcem.Dzisiaj, we czwartek 20 października - nastąpi udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej S5 od m. Zawada (obiekt WD2-4) do węzła Pruszcz.


Na piątek 21 października przewidziano udostępnienie docelowego przekroju 2x2 trasy głównej drogi S5 na pozostałym fragmencie od węzła Pruszcz do węzła Gruczno.


Na całym odcinku trasy głównej S5 z Bydgoszczy do Nowych Marz obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h, ostrzeżenie o dzikich zwierzętach w postaci znaku A-18b oraz ostrzeżenie o trwających pracach wykończeniowych w postaci znaku A-14 umieszczonego na tablicy ostrzegawczej. Należy zachować szczególną ostrożność.


(gaz)


Fot.: GDDKiA


#InfoProstoDlaWas

42 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02