top of page

Ruszył program bezpłatnych badań przesiewowych raka jelita grubego


W wyniku postępowań konkursowych przeprowadzonych przez Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ od 1 grudnia 2022 roku w 7 miejscach na Pomorzu i Kujawach skorzystać można z bezpłatnej profilaktycznej kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego.Rak jelita grubego stanowi obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zapadalności na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów. Analiza krajowych trendów epidemiologicznych pochodzących z ostatnich 40 lat wskazuje, że nowotwór jelita grubego zajmuje bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o częstość zapadalności u obu płci - drugie wśród kobiet i trzecie wśród mężczyzn. Celem badań jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów - gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju - są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Osoby ze zmianami większymi niż 15 mm będą kierowane do ich usunięcia w warunkach szpitalnych.


Celem programu jest zapewnienie spadku umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej oraz spadek zapadalności - czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.


Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Kwalifikację do programu przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety.


Z programu mogą skorzystać osoby w wieku:

  1. 50-65 lat;

  2. 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryteriami wyłączenia z programu są:

  1. objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,

  2. kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.

Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.


Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym przysługuje pacjentom:

- po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, - po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości, - którzy zgłaszają u świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.


Poniżej podajemy wykaz placówek w Bydgoszczy, w których można skorzystać z programu profilaktyka raka jelita grubego w ramach umowy z K-P OW NFZ, według schematu: nazwa placówki, adres, telefon do rejestracji:

1. Centrum Onkologii, Romanowskiej 2, 52 374 31 10,

2. Centrum Medyczne IKAR, Fromborska 18, 735 976 914,

3. ENDOMED – IKAR, Fromborska 18, 52 322 66 66, 52 506 55 33,

4. SP WZOZ MSWiA, Markwarta 4-6, 82 22,


Świadczenie realizowane jest w trybie ambulatoryjnym.


Przed wykonaniem kolonoskopii ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta, dlatego konieczny jest wcześniejszy kontakt z wybraną placówką w celu uzyskania informacji jakie czynności należy wykonać przed badaniem.


Umowy z wymienionymi powyżej placówkami obowiązują od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2027 roku.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas

73 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page