top of page

Rozpoczyna się nabór do bydgoskich podstawówek


Internetowa rekrutacja do bydgoskich szkół podstawowych ruszy 23 lutego br. Rodzice na zapoznanie z ofertą poszczególnych placówek oświatowych i zgłoszenie swoich pociech do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą mieli czas do 8 marca br.Dzieci z rocznika 2016 czekają duże zmiany. Od września rozpocznie się nowy rok szkolny, a tym samym ich przygoda ze szkołą podstawową. Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny dotyczy ok. 2850 siedmiolatków mieszkających w Bydgoszczy. Ponadto, na wniosek rodziców, naukę w pierwszej klasie mogą rozpocząć dzieci sześcioletnie, ale tylko jeśli w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym mają rozpocząć naukę korzystały z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego : https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz W sumie miasto Bydgoszcz przygotowało ofertę ok. 3000 miejsc dla pierwszoklasistów, w 45 szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Rodziców i opiekunów zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wybranych placówek, by poznać ich szczegółowe oferty. Wyniki pierwszego etapu naboru będą znane 13 kwietnia o godz. 12. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uzupełniająca. Co powinno się wiedzieć o rekrutacji ?


· Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenia dokonuje w aplikacji naborowej. Lista obwodów TUTAJ.

· Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

· We wniosku rodzice mogą wybrać maksymalnie 2 szkoły z określeniem preferencji.

· W przypadku niedostania się do żadnej z wybranych szkół spoza obwodu, system automatycznie zakwalifikuje dziecko do szkoły obwodowej.

· W przypadku aplikowania do klasy sportowej, w ramach rekrutacji wymagany jest udział w próbie sprawności fizycznej oraz przedstawienie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale sportowym / mistrzostwa sportowego

· Kryteria postępowania rekrutacyjnego znajdują się tutaj: - https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20232024/nabor-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych/


Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną opublikowane 28 marca br. o godz. 12.00. Rodzice będą mieli czas do 4 kwietnia na złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane w ramach rekrutacji otwartej. 13 kwietnia 2023 roku nastąpi opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


(gaz)


Fot.: Pixabay


#InfoProstoDlaWas

56 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02