top of page

Rok Politechniki Bydgoskiej: Plany, marzenia, ambicje…

Mija rok od powstania Politechniki Bydgoskiej. Wraz z nowym logotypem i nazwą pojawiła się nowa strategia rozwoju uczelni, nowe kierunki i formuła studiów, nowe inwestycje i nowe projekty badawczo-naukowe. PBŚ chce zacieśniać współpracę z otoczeniem biznesowo-gospodarczym, rozwijać ofertę studiów praktycznych i aktywnie angażować się w życie Bydgoszczy i regionu.Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich powstała 1 września 2021 roku. Okazją do podsumowania ostatnich miesięcy oraz rozmowy na temat planów związanych z dalszym rozwojem uczelni było dzisiejsze spotkanie z dziennikarzami.


Rok funkcjonowania Politechniki zbiega się także z połową kadencji obecnego Rektora Uczelni. – Perspektywa ostatniego roku potwierdza, że przekształcenie UTP w Politechnikę było dobrą decyzją. Był to czas ciężkiej pracy związanej z budowaniem nowej marki na akademickiej mapie regionu i kraju, którą z determinacją uczelnia kontynuuje.


- Opracowana została nowa strategia. Doświadczenie, interdyscyplinarność , współpraca z praktykami, relacje z otoczeniem i student w centrum zainteresowania - na tych filarach opiera się nasza działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza – mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.


Uczelnia sukcesywnie rozwija ofertę studiów o nowe kierunki praktyczne z wydłużonym okresem praktyk, realizowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Przykładami są m.in. Energetyka, Inżynieria Farmaceutyczna i Gospodarka odpadami. Tego typu profilem studiów będzie wkrótce Zoofizjoterapia.


Politechnika zaproponowała również nową formułę studiów II stopnia – STUDIUJ i PRACUJ, która spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów. Ci mogą pracować w ciągu dnia, a naukę kontynuować bezpłatnie w godzinach popołudniowych.


PBŚ stawia na interdyscyplinarność. Obok nauk przyrodniczych, technicznych czy informatycznych, chce rozwijać m.in. dziedziny projektowe i kreatywne. Stąd, w strukturach Politechniki powstał nowy Wydział Sztuk Projektowych, który oferuje studia na kierunkach Architektura wnętrz, Wzornictwo czy Komunikacja wizualna.


Sukcesem dla Politechniki Bydgoskiej zakończył się proces ewaluacji, czyli oceny działalności naukowej polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych. Dwie dyscypliny naukowe otrzymały wysoką kategorię A, tj. zootechnika i rybactwo oraz rolnictwo i ogrodnictwo. Pozostałym 8 dyscyplinom PBŚ przyznano kategorię B+. Uczelnia liczy, że w drodze odwołania kategorię A otrzyma także dyscyplina nauki chemiczne. Im wyższa kategoria przyznana w procesie ewaluacji, tym większe uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.


- Aktualnie na PBŚ realizujemy ponad 40 projektów naukowo-badawczych. Wiele z nich finansowanych jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Urząd Marszałkowski. Działalność naukowa naszych pracowników i studentów jest nagradzana stypendiami oraz nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa czy Prezydenta Bydgoszczy. Naszą specjalizacją jest innowacyjność. W tym zakresie jesteśmy numerem 1. wśród uczelni wyższych w regionie. Chcemy zwiększyć jeszcze bardziej nasze zaangażowanie we wspólne projekty realizowane z otoczeniem biznesowo-gospodarczym oraz w zakresie komercjalizacji osiągnięć naszych naukowców – mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, rzecznik prasowy.


Ostatni rok dla Uczelni był również czasem inwestycji. Dobiega końca budowa nowego budynku dydaktycznego. W górę pną się także mury Akademickiego Centrum Sportu z wielofunkcyjną halą do siatkówki, futsalu, koszykówki, z siłownią i salami do aerobiku, zajęć tanecznych czy rehabilitacji. W planach jest również budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej z boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego i strefą lekkoatletyczną.


Od października zacznie funkcjonować Centralny Dziekanat. Wraz z jego powstaniem uczelnia zaproponuje studentom nową jakość obsługi. Większość spraw będzie można załatwić w jednym miejscu. W ciągu roku ma ruszyć także remont akademików w fordońskim kampusie.


Uczelnia angażuje się także w życie miasta, czego przykładem jest współpraca z Młynami Rothera czy odbywające się na terenie kampusu Jarmarki Akademickie. PBŚ chce sukcesywnie rozwijać współprace ze szkołami ponadpodstawowymi, nie tylko dzięki organizowanym konkursom dla młodzieży czy takim wydarzeniom jak Inżynieralia i Wagary z Politechniką. W planach jest uruchomienie patronackich klas politechnicznych, szkolenia i zwiększenie dostępności do infrastruktury dydaktyczno-badawczej dla uczniów i nauczycieli.


Tekst i fot.: Stanisław Gazda

54 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page