top of page

Ranking miast z najwyższym zadłużeniem czynszowym w Polsce. Najgorzej jest w Bydgoszczy i Warszawie
Zaległości czynszowe lokatorów i firm wynoszą 194,5 mln zł, a średnia zaległość w kraju już 24 400 zł – wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Problem ten dotyka całej Polski, ale patrząc wyłącznie na miasta, najwyższe zaległości czynszowe zgromadzili mieszkańcy Bydgoszczy oraz Warszawy. W mniejszych miastach również nie brakuje osób i firm, które opóźniają opłaty za mieszkanie lub wynajem lokalu. Co 6. osoba zamieszkująca średnie, duże i wielkie miasto płaci obecnie za czynsz z oszczędności, a co 9. z płatnością zwleka, choć rezerwę finansową posiada.


Problem zadłużenia czynszowego dotyka niemal każdej wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. To nie tylko zmora zarządców nieruchomości, ale i mieszkańców płacących w terminie. W sumie wartość długów czynszowych wyniosła z końcem września 2022 r. 194,5 mln zł. Kwota ta w ciągu roku wzrosła o 11 mln zł, a średnia czynszowa zaległość wynosi już prawie 24 400 zł. Rekord łącznego zadłużenia odnotowano w kwietniu tego roku – prawie 204 mln zł. Jednak w wyniku spłaty zaległości przez część dłużników, długów zaczęło ubywać, co pokazuje skuteczność współpracy spółdzielni z BIG InfoMonitor. Skala jest jednak dużo większa, bo według GUS, zobowiązania czynszowe wynoszą około 6,3 mld zł. Nieuregulowane płatności ma co czwarty lokal. Warunków do poprawy sytuacji obecnie nie widać, bo koszty życia rosną, również te związane z utrzymaniem mieszkania. Część osób nie płaci za czynsz nawet mimo posiadanych oszczędności.


Z oszczędności płacimy za czynsz lub choć je mamy nie płacimy wcale

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, co szósty Polak, pomimo posiadanych oszczędności, zalegał w ostatnim półroczu z płatnością bieżących zobowiązań, w tym z rachunkami za czynsz. Co drugi musiał po nie sięgnąć w celu sfinansowania swoich podstawowych potrzeb (49 proc.), z czego co siódmy opłacał z budżetu na czarną godziną stałe opłaty jak np. zobowiązania czynszowe. Co szósta osoba zamieszkująca średnie, duże i wielkie miasto płaciła za czynsz z oszczędności, a co dziewiąta choć posiadała oszczędności i tak opóźnia płatności za mieszkanie. – Sytuacja ta pokazuje, jak w wyniku inflacji pogorszyły się warunki finansowe wielu Polaków i jednocześnie jak może to w niedalekiej przyszłości wpłynąć jeszcze bardziej negatywnie na finanse zarządzających lokalami. Za nieopłacone czynsze można przeprowadzić wiele koniecznych remontów i zrealizować inwestycje poprawiające standard budynków, co pozwoliłoby podnieść komfort życia mieszkańców. Dlatego przede wszystkim potrzebna jest motywacja. Niestety, wielu zadłużonym mieszkańcom jej brakuje. Wydaje im się, że niezapłacenie czynszu nie rodzi żadnych nieprzyjemnych skutków. By skłonić ich do zapłaty trzeba wyprowadzić ich z tego przekonania. Pomoże w tym Rejestr Dłużników, z którym warto aktywnie współpracować – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.


TOP 20 miast z najwyższymi długami czynszowymi w Polsce


Największy udział w kwocie zadłużenia lokatorskiego ma województwo kujawsko-pomorskie, w którym zaległości wynoszą prawie 97 mln zł, z tego prawie 88 mln zł zgromadzili wyłącznie mieszkańcy Bydgoszczy. Na drugiej pozycji uplasowało się Mazowsze, którego łączna zaległość z tytułu braku opłat za mieszkanie jest jednak już dużo niższa i wynosi prawie 36,6 mln zł, ale i tu za większość zaległych zobowiązań czynszowych (ponad 31 mln zł) odpowiadają mieszkańcy stolicy regionu, czyli Warszawy. Trzecie miejsce należy do woj. warmińsko-mazurskiego – 17,2 mln zł, w tym do mieszkańców Elbląga ponad 16,3 mln zł. Następne jest woj. łódzkie i Łódź - kolejno 13,2 mln zł i 11,2 mln zł. Pozostałe uwzględnione w rankingu miasta mają zaległości nieprzekraczające 10 mln zł – należą do nich Legnica (8,1 mln zł) i Inowrocław (6,1 mln zł), następnie jest Chełm, Pabianice, Radom oraz Płock.


- Rozkład zadłużenia wynika tu z aktywności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz gmin z tych miejscowości, które zarządzają lokalami i mobilizują dłużników poprzez biura informacji gospodarczej do ich spłaty. Nadal duża grupa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie dyscyplinuje w ten sposób niesolidnych najemców – wskazuje Sławomir Grzelczak.


Miasto

Kwota zaległości (zł)

Średnia zaległość (zł)

Bydgoszcz kwota zaległości 87 82097

średnia zaległość 30 839


Warszawa

31 046 753

52 622

Elbląg

16 336 135

33 613

Łódź

11 152 378

13 958

Legnica

8 114 639

17 756

Inowrocław

6 117 926

15 528

Chełm

1 845 487

9 816

Pabianice

1 612 972

24 439

Radom

1 016 289

10 477

Płock

592 857

13 474

Nowy Sącz

458 546

8 045

Gdynia

451 722

225 861

Kraków

409 867

68 311

Tychy

395 493

8598

Szczecin

332 123

36 903

Wrocław

325 864

7 948

Poznań

322 366

26 864

Sosnowiec

317 035

7 926

Białystok

285 116

3 609

Gdańsk

248 137

22 558

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor


Województwo

Liczba dłużników

Kwota zaległości (zł)

Średni dług

KUJAWSKO-POMORSKIE

liczba dłużników: 3 479

kwota zaległości: 96 782 966

średni dług: 27 819

MAZOWIECKIE

1 140

36 553 138

32 076

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

575

17 191 678

29 873

ŁÓDZKIE

919

13 196 367

14 354

DOLNOŚLĄSKIE

581

9 139 806

15 739

LUBUSKIE

296

8 092 468

27 334

POMORSKIE

167

4 751 962

28 413

LUBELSKIE

246

2 288 220

9 294

ZACHODNIOPOMORSKIE

146

2 100 904

14 343

ŚLĄSKIE

133

1 697 720

12 768

MAŁOPOLSKIE

104

1 091 869

10 511

WIELKOPOLSKIE

33

524 995

15 793

ŚWIĘTOKRZYSKIE

46

488 398

10 685

PODLASKIE

96

412 916