top of page

Politechnika Bydgoska z nowym budynkiem dydaktycznym. Minister Czarnek na otwarciu [ZDJĘCIA]


Przecięcie wstęgi przed nowym budynkiem dydaktycznym Politechniki Bydgoskiej, które miało miejsce 24 lutego o godzinie 11.00 na terenie kampusu uczelni, zapisze się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w jej historii…- To moment historyczny – przyznał Rektor PŚB, otwierając uroczystość w której wzięli udział: prof. Marek Adamski - Rektor PBŚ, dr hab. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Łukasz Schreiber - Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy. – Historyczny dlatego, że po dwóch latach od rozpoczęcia budowy możemy otworzyć bardzo ważną dla uczelni przestrzeń dydaktyczną, ale nie tylko dla niej, albowiem z tych zasobów korzystać będą mogli także mieszkańcy Fordonu oraz Bydgoszczy. Do dyspozycji jest ponad cztery tysiące metrów kwadratowych powierzchni z osiemnastoma salami wyposażonymi w ponad dwieście stanowisk komputerowych, z wielofunkcyjną aulą oraz ze strefami coworkingowymi.


Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad 49 milionów złotych z czego ponad 35 milionów pochodziło z Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponad 9 milionów to środki z Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego a ponad 4 miliony stanowiły środki własne uczelni.


Nowy budynek dydaktyczny, to nie wszystko co pokazuje dynamikę rozwoju uczelni i mierzenie się z kolejnymi wyzwaniami. Marek Adamski jako przykłady podał tworzenie Akademickiego Centrum Sportu (zakończenie inwestycji w czerwcu) oraz najnowszy pomysł z podpisanym przed kilkoma dniami kontraktem na realizację strefy zewnętrznej – lekkoatletycznej wraz ze stadionem. Nie można przy tym pominąć inwestycji w kapitał ludzki, a także w nowe kierunki studiów, chociażby medycyna oferowana już wkrótce przez Politechnikę Bydgoską.


Zabierając głos minister Czarnek pochwalił uczelnię i pogratulował jej Centralnego Dziekanatu – jak powiedział – tak pomyślanego i na taką skalę – ewenementu w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Odniósł się także do pomysłu studiowania medycyny w bydgoskiej uczelni technicznej. Minister Czarnek zauważył, że po Politechnice Wrocławskiej, PBŚ będzie drugą w kraju, która pójdzie z tym przyszłościowym nurtem kształcenia kadry medycznej wespół z inżynierami, co jak podkreślił – w dobie nowoczesności, postępu technicznego i inżynieryjnego jest absolutnie wskazane.


- Hasło tej uczelni mówi, że świat potrzebuje inżynierów. Potrzebuje także lekarzy. To jest bardzo dobra wiadomość, że uczelnia chce uruchomić kierunki medyczne. Dzisiaj medycyna jest oparta przecież na myśli inżynierów i wyspecjalizowanych urządzeniach technicznych – powiedział Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.


Wsparcie w imieniu władz Bydgoszczy zadeklarowała wiceprezydent Iwona Waszkiewicz:

– Bardzo się cieszę z ambitnych planów Politechniki. Wielokrotnie zachęcaliśmy bydgoskie uczelnie do tworzenia kierunków medycznych. Bardzo się cieszę, że Pan Rektor podejmuje się tego zadania. Uczelnia może liczyć na nasze wsparcie – podkreśliła zastępczyni prezydenta Bydgoszczy.


Minister Edukacji i Nauki nawiązał również do budowy Akademickiego Centrum Sportu. –Jako że w dobie wojny w Ukrainie żadne inwestycje nie są łatwe – w związku z tym jeszcze dzisiaj będę miał zaszczyt przekazać panu Rektorowi czek na dodatkowe piętnaście milionów złotych – oznajmił minister Czarnek.


W dalszej części uroczystości, która przeniosła się do auli nowego budynku dydaktycznego, miały miejsce: przemówienia okazjonalne, wręczenie odznaczeń państwowych, występ chórku PBŚ, oraz występ Vadima Brodskiego.


Tekst i zdjęcia: Stanisław Gazda

#InfoProstoDlaWas

78 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02