top of page

Policyjna akcja BLOKERS na bydgoskim Błoniu

Wczoraj (01.09.2022) w godzinach popołudniowych policjanci z bydgoskiego Błonia przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą „BLOKERS- Rozpoczęcie Roku Szkolnego". Głównym ich celem było ujawnianie osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych oraz osób sprzedających alkohol nieletnim.Akcja ukierunkowana była na przestrzeganie przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a tym samym na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie skwerów, parków i sklepów monopolowych, terenów przyległych do placówek oświatowych. W akcji wzięli udział policjanci ogniwa patrolowo- interwencyjnego oraz dzielnicowi. Patrole dyslokowane były w rejonie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Podczas akcji wylegitymowano 64 osoby. Wobec 8 osób, które dopuściły się drobnych wykroczeń policjanci zastosowali pouczenia. Nałożyli 6 mandatów karnych za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz za zakłócanie porządku publicznego, a wobec jednej osoby został skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto zatrzymano dwie osoby poszukiwane, jak również sprawcę przestępstwa dotyczącego posiadania środków odurzających.


Funkcjonariusze zapowiadają, że w związku ze zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa działania odbywać się będą cyklicznie.


(gaz)


Fot. Policja

138 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page