top of page

Od marca zmieniają się progi zarobkowe dla emerytów i rencistów


Od 1 marca pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Zmieniają się tzw. limity przychodów. Niższy, bezpieczny próg osiąganych zarobków zwiększa się o 177 zł brutto, a wyższy o 328,70 zł brutto.Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS

zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Powinni na nie zwracać uwagę pracujący renciści i osoby na wcześniejszych emeryturach - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim


Od 1 marca limit pierwszego progu przychodu (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) będzie

wynosił 4713,50 zł brutto, czyli o 177 zł więcej niż dotychczas. Miesięczne zarobki do tej kwoty

nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.


Druga kwota graniczna to 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia- od marca 8753,60 zł brutto.


Przy zarobkach wyższych od tego limitu ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 4713,50 zł do 8753,60 zł brutto

spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla

poszczególnych świadczeń.


Od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. wynosi:

 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.


Kto może dorabiać bez ograniczeń


Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.


Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.


Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas

54 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02