Obcokrajowcy w Polsce


Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca br. wyniosła ponad 1 mln, w województwie kujawsko-pomorskim było to ponad 36 tys.

Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 1 mln. Większość z nich (ponad 590 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę.


W województwie kujawsko-pomorskim ZUS ubezpiecza 36 594 obcokrajowców. Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (28 911), Białorusini (1 803), Gruzini (1 053) oraz obywatele Mołdawii (656). Większość z nich ma umowę o pracę.Województwo kujawsko-pomorskie:

36 594

Białoruskie

1 803

Chińskie

40

Gruzińskie

1 053

Hinduskie

473

Mołdawskie

656

Niemieckie

144

Rosyjskie

377

Rumuńskie

57

Ukraińskie

28 911

Wietnamskie

105

Włoskie

644 wyświetlenia0 komentarzy