top of page

NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu


Od lutego 2023 NFZ będzie płacił więcej za pobyt pacjentów w szpitalu . Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji już od pierwszego dnia pobytu w placówce.Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym (świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych).


Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów.


Zmiana systemu naliczania stawek polega na tym, że dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji. Od lutego stawki pójdą w górę, podwyżka będzie stopniowa.


Po zmianach za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu NFZ zapłaci ok. 50 proc. pełnej stawki za hospitalizację. W pierwszym dniu – 67 proc., w drugim – 83 proc., a trzeciego dnia hospitalizacji – 100 proc.


Dyrektorzy szpitali oczekiwali takiego rozwiązania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmieniony system zapewni, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów. W ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł do szpitali w całej Polsce. Nowa stawka ogranicza też sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym (świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych).


Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


Stanisław Gazda


#InfoProstoDlaWas

52 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page