top of page

Miejska spółka gotowa do remontów i inwestycji


Spółka ADM na własne inwestycje i remonty miejskich budynków wyda w tym roku 10,2 mln zł. Te środki trafią między innymi na remonty elewacji kilku wiekowych kamienic. Miasto po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego zleci również przebudowę dawnego hotelu robotniczego przy ul. Łukasiewicza 5 na mieszkania komunalne.Priorytetem dla miejskiej spółki w tym roku jest kontynuacja prac związanych ze zmianą sposobu ogrzewania budynków, ich termomodernizacja, poprawa stanu technicznego oraz remonty elewacji. Będzie to duże wyzwanie ze względu na rosnące ceny materiałów i usług budowlanych.


Kaloryfery zamiast pieców


Na inwestycje finansowane w oparciu o własne środki spółka ADM przeznaczy ponad 5,6 mln zł. Pozwolą one przede wszystkim poprawić standard i funkcjonalność wielu budynków. 56 lokali zostanie wyposażonych w ogrzewanie gazowe. Jeden budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej. W czterech budynkach rozpoczną się prace trzy termomodernizacji obejmującej między innymi docieplenie przegród budowlanych i wymianę stolarki okiennej. Zmodernizowanych pod kątem ponownego zasiedlenia zostanie około 21 mieszkań. Z tej puli sfinansowane zostaną również dokumentacje niezbędne do termomodernizacji kolejnych domów.


Nowe elewacje i stolarka


Z kolei na typowe remonty miejska spółka przeznaczy 4,2 mln zł. Planowane jest miedzy innymi odnowienie elewacji 6 budynków. Wśród nich jest między innymi zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 54. Poza tym prace zaplanowano przy elewacjach budynków przy ulicach:

  • Pięknej 27

  • Ks. Skorupki 1

  • Ułańskiej 15

  • Jasnej 8 (kontynuacja)

  • Gdańskiej 148 (kontynuacja)

Środki z tej puli zostaną wydane również na wymianę instalacji wewnętrznych, remonty klatek schodowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej (łącznie ponad 200 szt.) oraz inne roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe. Przygotowywane będą też projekty niezbędne do kontynuowanie prac w kolejnych latach.


Kolejne mieszkania dla bydgoszczan


Miasto przygotowało również dokumentację niezbędną do przebudowy budynku przy ulicy Łukasiewicza 5. To dawny hotel robotniczy, w którym zaprojektowano urządzenie 47 mieszkań komunalnych, w tym 3 przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Warunkiem rozpoczęcia zadania w tym roku jest uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. W budżecie miasta zabezpieczono 4 mln zł na niezbędny wkład własny.


Wiekowe kamienice


Zasób mieszkaniowy, którym zarządza ADM jest bardzo zróżnicowany - od budynków kilkuletnich czyli stosunkowo nowych będących inwestycjami Miasta jak i ADM do zabytkowych kamienic, objętych ochroną konserwatorską, włącznie. Ponad 85% budynków gminnych powstało przed wybuchem II wojny światowej, a średni wiek naszych kamienic szacuje się na ponad 110 lat. Spółka, dysponując starymi budynkami konsekwentnie zabiega o ich należyte utrzymanie oraz o zachowanie zabytkowego charakteru, co ma istotny wpływ na estetykę miasta. Kolejność prac remontowych ustalana jest przede wszystkim na podstawie stanu technicznego budynków. Połowa budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne jest wybudowanych przed 1900 rokiem. Miasto jest obecnie właścicielem prawie 9600 lokali. Warto podkreślić, że szereg prac poprawiających estetykę kamienic zlecają też wspólnoty zarządzane przez ADM. Miejska spółka zawsze współfinansuje takie prace w wartości odpowiadającej wielkości miejskich udziałów w danym budynku.

(gaz)


Źródło i foto: UMB

#InfoProstoDlaWas

71 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02