top of page

Miasto Bydgoszcz: Musimy oszczędzać ! Właśnie tak…

Bydgoszcz wprowadza kolejne oszczędności w związku z wysokimi cenami energii i wytycznymi rządu. Mimo tych działań w przyszłym roku miasto zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż w 2022.
Bydgoszcz, zgodnie z ustawą przyjętą przez rząd, musi podjąć działania związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Celem jest obniżenie zużycia energii o 10 procent.


- Szukaliśmy takich rozwiązań, które jak najmniej dotykają mieszkańców – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski - To trudne, bo od wielu lat wdrażaliśmy już pakiet działań związanych z ograniczaniem zużycia energii czy tworzyliśmy grupy zakupowe, by uzyskiwać jak najkorzystniejsze ceny. Na razie nie korzystamy z radykalnych rozwiązań wprowadzonych w innych miastach polegających np. na całkowitym wyłączeniu oświetlenia czy zamykania całkowicie basenów.


Bydgoszcz w ubiegłym roku za energię zapłaciła 33,4 mln zł. W przyszłym roku, po wprowadzeniu oszczędności szacujemy, że wydamy na ten cel aż 71,2 mln zł.

W Bydgoszczy w związku z przyjętą ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku zdecydowaliśmy się na działania związane przede wszystkim z:

· ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie przejść dla pieszych)

· wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, pomników, drzew

· zmniejszeniem iluminacji świątecznej

· wyłączeniem z użytkowania saun

· obniżeniem na pływalniach w niecce główniej temperatury wody -26 st. C (nie dotyczy niecek przeznaczonych dla dzieci).

· obniżeniem w obiektach miejskich (jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej) temperatury wody użytkowej ciepłej do 48 st. C - prysznice, toalety, kuchnie.

· w budynkach oświatowych stopniowym zmniejszaniem temperatury do 17 st. C w weekend (od zakończenia lekcji w piątek).

· Obniżeniem temperatury w placówkach przedszkolnych do: • 21 st. C jako temperatury komfortowej zgodnie z grafikiem pracy obiektu, • 18 st. C jako temperatury ekonomicznej zgodnie z grafikiem pracy obiektu.

· obniżeniem temperatury w obiektach miejskich, placówkach edukacyjnych, placówkach kultury, salach gimnastycznych do: • 20 st. C jako temperatury komfortowej zgodnie z grafikiem pracy obiektu, • 18 st. C dla sal gimnastycznych jako temperatury komfortowej zgodnie z grafikiem pracy obiektu, • 17 st. C jako temperatury ekonomicznej zgodnie z grafikiem pracy obiektu. Powyższe nie obejmuje żłobków i domów pomocy społecznej.

· ograniczeniem natężenia oświetlenia obiektów sportowych w tym stadionów i boisk o 50 %.

· Wyłączenie w czasie trwania sezonu grzewczego z użytku pomieszczeń socjalnych przy „Orlikach”, po uprzednim zabezpieczeniu infrastruktury przed uszkodzeniem w okresie zimowym.

· korzystaniem z zewnętrznych obiektów sportowych (boiska, „Orliki”, korty tenisowe) bez włączonego oświetlenia - z wyłączeniem zajęć szkolnych. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach korzystanie z oświetlenia po pokryciu jego kosztów. Powyższe nie dotyczy obiektów będących w zasobach Bydgoskiego Centrum Sportu.

· ograniczeniem do minimum poboru prądu przez urządzenia wewnętrzne pojazdów komunikacji miejskiej (klimatyzacja, nagrzewnice) do poziomu zapewniającego utrzymanie odpowiedniego poziomu komfortu podróży oraz oświetlenia wewnętrznego pojazdów o 50%.

· w przypadku lamp wielowysięgnikowych - dążeniem do wyłączenia przynajmniej 50% opraw w ciągu oświetleniowym.

· podjęciem działań mających na celu wyłączenie 1 z 3 (do 2) istniejących opraw z wyładowczym źródłem światła.

· w zakresie lamp sodowych wielowysięgnikowych - wyłączeniem przynajmniej 50% opraw w ciągu oświetleniowym.Stanisław Gazda


#InfoProstoDlaWas

61 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02