top of page

Kolejni „śmieciarze” złapani w fotopułapkę…


Dzięki zapisowi z fotopułapek bydgoscy strażnicy miejscy ponownie ukarali sprawców zanieczyszczania miejsc publicznych. W drugiej połowie września br. urządzenia te dwukrotnie zarejestrowały mężczyzn pozbywających się odpadów na terenach zielonych.W pierwszym przypadku pod samo „oko” fotopułapki podjechał pojazd z przyczepą. Z samochodu tego wysiedli dwaj mężczyźni, którzy z przyczepki wyrzucili gruz na tereny leśne. Po przejrzeniu nagrań strażnicy miejscy ustalili użytkownika tego pojazdu. W wyniku podjętych dalszych działań ustalono też drugiego z mężczyzn. Jeden ze sprawców wykroczenia został już ukarany najwyższym możliwym mandatem karnym w wysokości 500 zł. Natomiast w stosunku do drugiego mężczyzny zostały wszczęte czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu. Sąd za to wykroczenie może jednak orzec karę grzywny sięgającą nawet do 5 000 złotych.


W drugim przypadku fotopułapka zarejestrowała dwóch mężczyzn, którzy ze swojego pojazdu wynosili worki, jak się później okazało z odpadami komunalnymi. Następnie porzucili je na terenach zielonych. Na podstawie zapisu strażnicy miejscy ustalili początkowo właściciela pojazdu, a następnie osobę, z którą wspólnie dokonał on zaśmiecenia terenu.


Obaj sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 zł.


We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady.


(gaz)


Fot.:SM

196 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02