top of page

Jutro VI Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W piątek, 7 października odbędzie się VI Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - okazja do spotkań przedstawicieli organizacji do wymiany doświadczeń, sieciowania lokalnych ngo’sów, społeczników oraz aktywistów z Bydgoszczy. Tego dnia przypadają również 4. urodziny BCOPW przy Gdańskiej 5. Poznajcie program wydarzenia.


Podczas Forum poznamy także najlepszą bydgoska inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”. Konkurs organizowany jest przez prezydenta wspólnie z Bydgoską Radą Działalności Pożytku Publicznego. W ubiegłych latach prestiżowe wyróżnienie otrzymały projekty organizacji takich jak Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” czy Fundacja „Nasza Tradycja”.

W czasie spotkania nie zabraknie nawiązania do obecnej sytuacji międzynarodowej. Forum odbędzie się pod hasłem: „Prawa człowieka – nasze prawa, nasze obowiązki”, a przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci zostaną zaproszeni do udziału w dyskusji panelowej dotyczącej sytuacji uchodźców w Bydgoszczy.

Ważną częścią będą uroczyste podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów miejskich programów Bydgoska Rodzina 3+ i Bydgoska Karta Seniora – za ich aktywny udział w największych programowych i prowadzonych w formule otwartej przedsięwzięciach: Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, zapoczątkowanej w tym roku Senioriadzie – tygodniu międzypokoleniowym oraz Dniu z Rodziną, będącym kontynuacją wcześniejszego Forum Dużej Rodziny.

W części szkoleniowej dużo praktycznej wiedzy. Tym razem o zmianach podatkowych i ich konsekwencji dla organizacji pozarządowych opowie Mariusz Gotowicz – ekspert w dziedzinie doradztwa podatkowego. Dodatkowo uczestnicy Forum skorzystać będą mogli z bezpłatnej porady innych ekspertów m.in. prawnika, księgowej oraz doradcy kluczowego, a także skonsultować przyszłoroczny Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, jak i zapoznać się z programem pomocowym na rzecz wsparcia bydgoskich seniorów.

Ponadto tegoroczne Forum będzie okazją do urodzinowego podsumowania działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Obchodzimy bowiem skromne czwarte urodziny, z nieskromnymi planami, ambicjami i marzeniami – zawsze z Wami i dla Was.

PROGRAM FORUM

piątek - 7 października / Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5

12.00 Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, powitanie zaproszonych gości

12.15 Wręczenie podziękowań dla organizacji pozarządowych za udział w Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych oraz w Senioradzie – tygodniu międzypokoleniowym, jak również partnerom Karty Dużej Rodziny – uczestnikom Forum Dużej Rodziny

12.30 Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”

12.45 „Prawa człowieka/uchodźcy w obliczu wojny”,

panel dyskusyjny

13.30 Przerwa kawowa. Tort urodzinowy „4 lata BCOPW”,

sieciowanie, rozmowy kuluarowe

14.00 Korpus Wsparcia Seniorów – program pomocy bydgoskim seniorom-wolontariat pomocowy – prezentacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Aktywności Społecznej

14.30 Co nowego w podatkach dla organizacji pozarządowych?

Mariusz W. Gotowicz Doradca Podatkowy Prezes Spółki Doradztwa Podatkowego

15.00 Zakończenie

Podczas Forum przy stolikach obywatelskich będą pełnić dyżur:

prawnik, księgowa, doradca kluczowy dla organizacji pozarządowych (OWES), przedstawiciele: Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniora, Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy.

Odbędą się także konsultacje projektu programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. Zobaczyć będzie także można wystawę zdjęć akcja pomocy dla Ukrainy oraz zgłosić się do wolontariatu na rzecz wsparcia seniorów.


Stanisław Gazda


26 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02