top of page

Innowatorzy z Politechniki Bydgoskiej pomogą w zielonej transformacji Polski


Naukowcy z Politechniki Bydgoskiej zdobyli prestiżowe granty w programie Science ONDE Flow Innovation Academy. Przeznaczą je na badania związane z energią słoneczną. Ich odkrycia mogą pomóc w zielonej transformacji Polski w czasach coraz wyższych rachunków za prąd.
Program grantowy SOFIA wspiera młodych innowatorów, studentów i doktorantów badających odnawialne źródła energii. Aż troje z 8 naukowców, do których trafiły granty w pierwszej edycji programu, to osoby związane z Politechniką Bydgoską. W związku z tym to właśnie do Bydgoszczy trafi 50 tys. zł - największa kwota z puli nagród konkursowych sięgającej 200 tys. zł.


Energia ze słońca w domowym magazynie


Pierwszy z trzech bydgoskich grantów trafi do studentki II roku Inżynierii OZE Politechniki Bydgoskiej Anastasii Zelenskiej. Anastasiia bada, czy i w jakim stopniu opłaca się doposażanie domowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii. Dziś prosument (konsument, który produkuje własny prąd) musi odsprzedawać do i tak przeciążonych sieci nadwyżki energii, które wygeneruje. Z magazynem jego możliwości byłyby znacznie szersze. Mógłby wyprodukowaną energię ze słońca przechować i wykorzystać w dogodnym dla siebie momencie - np. w nocy lub podczas awarii sieci energetycznej.


- Celem symulacji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskich realiach środowiskowych i prawnych magazyn energii jest dobrym i opłacalnym rozwiązaniem. Własny magazyn energii to na pewno krok do niezależności energetycznej i bardziej zielonej Polski. Wyniki naszych badań powinny dostarczyć argumenty do dyskusji o racjonalności i opłacalności takiego zastosowania – mówi Anastasiia Zelenska, studentka Politechniki Bydgoskiej.


Minimum powierzchni, maksimum energii


Projekt innej bydgoskiej innowatorki docenionej w programie SOFIA, doktorantki z IV roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Bydgoskiej Patrycji Walichnowskiej, też dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Patrycja bada, na jakim podłożu – trawie, piasku czy betonie – najlepiej montować dwustronne moduły PV, które część energii generują z promieni odbijanych od gruntu.


- Celem projektu jest popularyzacja tego rodzaju instalacji oraz wskazanie najlepszego podłoża w warunkach krajowych - mówi Patrycja Walichnowska – Warto podkreślić, że systemy dwustronne zajmują mniejszą powierzchnię instalacji, a co za tym idzie mniej ingerują w naturę i generują mniejsze opłaty za dzierżawę gruntu. Za to dają dużo wyprodukowanej energii – dodaje.


Jak zaprojektować farmę fotowoltaiczną?


Studenci z Politechniki Bydgoskiej badają też, jak efektywnie zaprojektować farmę fotowoltaiczną w warunkach małej dostępnej powierzchni działki. Podmioty komercyjne, które chcą dzisiaj inwestować w OZE, muszą mierzyć się z szeregiem wyzwań, jak wybranie działki, przygotowanie projektu koncepcyjnego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej czy uzyskanie koncesji. Jeden z beneficjentów programu grantowego Science ONDE Flow Innovation Academy – Rafał Piechocki z IV roku Inżynierii OZE z Politechniki Bydgoskiej – postara się rozwiać wątpliwości potencjalnych inwestorów.


- Prowadzimy symulacje, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie o to, jak zainwestować, żeby osiągnąć najwyższą efektywność z elektrowni fotowoltaicznej. Sprawdzamy, jaka jest optymalna powierzchnia pod wyprodukowanie 1 megawatta energii, jak ją zaprojektować, by nie doprowadzić do nadprodukcji energii w południe, lecz produkować równomiernie przez cały słoneczny dzień itd. – wyjaśnia Rafał Piechocki.


Zielona transformacja Polski


Zgłoszenia do programu SOFIA spłynęły z całej Polski. Wśród innych zwycięskich projektów znalazły się takie rozwiązania jak: hodowla grzyba bioluminescencyjnego do oświetlania ulic, modelowanie prognozy pogody na potrzeby OZE czy stworzenie platformy do społecznościowego finansowania budowy farm fotowoltaicznych.


- Wspieramy badania naukowe, które przyspieszą zieloną transformację Polski. Być może uda się część zwycięskich projektów skomercjalizować albo skojarzyć beneficjentów ze sponsorami. Priorytetem jest jednak rozwój OZE w oparciu o badania naukowe. Popularyzacja zielonej energetyki i coraz większa moc zainstalowana w OZE zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i pozwoli przyrodzie oddychać zielonymi płucami mówi Szymon Witoszek, członek kapituły programu grantowego SOFIA i dyrektor ds. rozwoju w ONDE. ONDE, lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, jest obok firmy Huawei Polska głównym sponsorem konkursu SOFIA. Jest też jego inicjatorem i organizatorem.


Program wsparcia projektów innowacyjnych i naukowych SOFIA jest jednym z filarów programu ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrewnych.


(gaz)


Fot.: ONDE Flow


#InfoProstoDlaWas

52 wyświetlenia0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02