top of page

Cmentarna statystyka…


Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 1156 cmentarzy o łącznej powierzchni 941,5 ha.W miastach zlokalizowane były 172 cmentarze o powierzchni 469,4 ha, natomiast na wsiach znajdowały się 984 cmentarze o powierzchni 472,0 ha.


Na koniec 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim było mniej o 1 cmentarz niż rok wcześniej, ale o 85 cmentarzy więcej niż w 2011 r. Zmiana liczby cmentarzy nie była bezpośrednio powiązana z ich powierzchnią. 31 grudnia 2021 r. powierzchnia cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim była o 0,9% większa niż w 2020 r. (wzrost o 8,1 ha) i o 2,7% większa niż 2011 r. (wzrost o (24,7 ha).


Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim większość cmentarzy zlokalizowana była na wsiach (85,1%).


Cmentarze występują we wszystkich jednostkach administracyjnych województwa kujawsko- -pomorskiego. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. najwięcej cmentarzy było w powiecie bydgoskim – 150 i świeckim – 132.


Na niższym poziomie podziału administracyjnego wyróżniała się pod względem liczby cmentarzy gmina miejsko-wiejska Koronowo, w której zlokalizowanych było 50 cmentarzy. Po ponad 30 cmentarzy było w gminie wiejskiej Grudziądz (36) i gminie miejsko-wiejskiej Więcbork (34).


Średnia powierzchnia 1 cmentarza w województwie kujawsko-pomorskim według stanu na koniec 2021 r. wyniosła 0,8 ha. Pod tym względem województwo ulokowało się na 14. miejscu wśród wszystkich województw. Średnia powierzchnia 1 cmentarza w województwie kujawsko-pomorskim była ponad 2-krotnie większa niż w mazowieckim (1. lokata) i o ¼ mniejsza niż w województwie warmińsko-mazurskim (16. lokata).


Analiza przestrzenna średniej powierzchni 1 cmentarza w gminach województwa kujawsko-pomorskiego wskazuje, że największe powierzchniowo cmentarze były w stolicach województwa, tj. w Bydgoszczy i Toruniu oraz we Włocławku, ale także w gminach gminie wiejskiej Skrwilno i gminie miejskiej Chełmno (odpowiednio 5,2 i 4,4 ha na 1 cmentarz).


Według stanu na 31 grudnia 2021 r. najmniejszą powierzchnię przypadającą na 1 cmentarz odnotowano w gminach: Warlubie, Dąbrowa Biskupia i Świekatowo.


Tekst i fot.: Stanisław Gazda


Źródło: GUS


#InfoProstoDlaWas

46 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02