top of page

Bydgoszcz? O k… jak tam często się przeklina!


Bydgoszcz jest drugim miastem w Polsce, w którym najczęściej padają wulgaryzmy. Preply przeanalizowało dane z 19 polskich miast, aby odkryć gdzie przeklina się najczęściej, w jakich sytuacjach Polacy powstrzymują się od używania wulgaryzmów i kto jest najbardziej tolerancyjny wobec tych kontrowersyjnych słów.Mieszkańcy Bydgoszczy przeklinają średnio 29 razy dziennie. ● Ponad 16% badanych mieszkańców Bydgoszczy twierdzi, że nigdy nie przeklina. ● Miastem w Polsce, gdzie przeklina się najczęściej, jest Gdynia. Przeciętnie przeklina się tam 31 razy dziennie. ● Najrzadziej w Polsce spośród przebadanych 19 największych miast przeklinają mieszkańcy Częstochowy (10 razy dziennie) i Gliwic (11 razy dziennie). ● Typowy Polak używa wulgarnych słów średnio około 19 razy dziennie. ● Polacy przeklinają częściej w towarzystwie znajomych (26,47%) niż w domu (25,02%). ● Polacy częściej przeklinają sami do siebie niż do kogokolwiek innego (36,80%).


Zgodnie z przeanalizowanymi ankietami zwykły Polak przeklina około 19 razy dziennie. Jest to niewiele mniej niż średnia dzienna Amerykanów, wynosząca 21. Mieszkańcy Gdyni jednak przewyższają średnią krajową, przeklinając aż 31 razy dziennie i zdobywając tytuł największych „przeklinaczy” w Polsce.


Ciekawostką jest, że mężczyźni używają przekleństw częściej (22 razy dziennie) niż kobiety (15 razy dziennie), a młodsze pokolenia mają większą skłonność do używania wulgarnego języka.


Średnio Polacy w wieku od 16 do 24 lat przeklinają 27 razy dziennie, podczas gdy respondenci w wieku 35-44 lat przeklinają 12 razy dziennie.


Aby określić, w których miastach w Polsce przeklina się najczęściej, zapytano ponad 1500 respondentów, jak często używają wulgaryzmów na co dzień. Na podstawie uzyskanych danych udało się obliczyć średnią liczbę codziennych przekleństw, kto jest ich odbiorcą i kto jest najbardziej tolerancyjny wobec wulgarnych słów. Tuż za Gdynią znajduje się Bydgoszcz z przeciętną dzienną liczbą przekleństw wynoszącą 29. Szczecin z kolei zajmuje trzecie miejsce z 23 przekleństwami dziennie. Co ciekawe, w Częstochowie mieszkańcy przeklinają najmniej w Polsce (10 razy dziennie)!


Gdzie Polacy przeklinają najczęściej? Oprócz odkrycia miast w Polsce, w których przeklina się najwięcej, ankieterom udało dowiedzieć się, gdzie Polacy najczęściej używają wulgaryzmów. 26,47% respondentów wybrało „wyjście ze znajomymi”, co jest bardzo podobne do wyniku przeklinania „w domu” (25,02%). Choć w mniejszych miastach Polski szansa na usłyszenie przekleństw jest mniejsza niż w innych dużych miastach, to w domach w Lublinie sprawa wygląda inaczej – 37,50% mieszkańców miasta najczęściej przeklina w domu i jest to najwyższy wynik w kraju. Badanie wykazało również, że tylko niewielka liczba Polaków przeklina najwięcej podczas jazdy samochodem (15,46%). Ponad 14% Polaków nie potrafi sprecyzować, gdzie i kiedy przeklina najczęściej. Mieszkańcy Polski najrzadziej używają wulgaryzmów przy dzieciach (74,05%) i przełożonym (71,79%). Dane pokazują również, że czas spędzany przy stole nie jest właściwym miejscem na wulgaryzmy.


Do kogo Polacy przeklinają najczęściej? Do wyboru były następujące opcje: do siebie, znajomych, partnerów, współpracowników, rodzeństwa, rodziców lub nikogo konkretnego. Większość respondentów wybrała opcję przeklinania do siebie (36,80%), zwłaszcza w Gdańsku, gdzie robi to 45,33% badanych. Na drugim i trzecim miejscu na poziomie krajowym są znajomi (16,68%) i nikt konkretny (16,53%). W Białymstoku najczęściej w Polsce przeklina się do znajomych (23,21%), podczas gdy w Gdyni najczęściej przeklina się do współpracowników (17,50%).


Jak tolerancyjni są Polacy wobec wulgarnego języka innych osób? Po zapytaniu respondentów, czy przeszkadza im przeklinanie innych osób, stwierdzono, że opinie Polaków na temat wulgaryzmów są nieco podzielone. 62% respondentów uważa, że nie czują się obrażeni, a 38% powiedziało, że tak. nie Nie było dużych różnic w opinii między mężczyznami a kobietami. Można zauważyć jednak, że osoby w wieku 54 lat i poniżej były bardziej tolerancyjne wobec przeklinania niż osoby w wieku 55 lat i starsze. Sosnowiec okazał się najbardziej tolerancyjnym miastem w Polsce wobec wulgaryzmów. 73% respondentów z tego miasta nie uważa przekleństw za obraźliwe. Jeśli Twoje codzienne słownictwo jest więc pełne przekleństw, są mniejsze szanse na bycie w centrum zainteresowania.


Jak prowadzono badanie? Od 2 do 7 listopada 2022 roku przeprowadzano ankietę wśród 1549 mieszkańców 19 największych miast w Polsce. Aby wziąć udział w badaniu przeprowadzonym przez Censuswide, wymagane było zamieszkanie na terenie kraju przez co najmniej 12 miesięcy. Spośród respondentów 57% identyfikowało się jako mężczyźni, a 43% jako kobiety. Aby ustalić, w których miastach przeklinanie jest najczęstsze, poproszono respondentów, aby podali liczbę przekleństw, których używają w ciągu dnia. Następnie obliczono wyniki dla wszystkich respondentów z konkretnego miasta.


(gaz)


#InfoProstoDlaWas

77 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page
https://webep1.com/go/f8789f3d02