top of page

Bydgoska Grupa Zakupowa unieważniła przetarg na zakup prądu dla miastaPrezydent Rafał Bruski, w uzgodnieniu z uczestnikami Bydgoskiej Grupy Zakupowej, podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup prądu.Bydgoską Grupę Zakupową tworzą 24 podmioty, w tym 11 samorządów. Jedyna oferta w przetargu złożona przez Enea S.A. była ok. 5-krotnie wyższa niż dotychczasowa cena.


Rozstrzygając przetarg i kupując prąd w takiej cenie Miasto Bydgoszcz w 2023 roku wydałoby ok. 140 mln zł więcej niż w 2022 roku. Skutkowałoby to koniecznością drastycznych oszczędności w funkcjonowaniu wielu obszarów miasta zależnych od zużycia prądu, tj. kursowania tramwajów, oświetlenia ulicznego, działania budynków miejskich, w tym szkół w czasie pozalekcyjnym.

Nowe postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w ciągu tygodnia na okres 6 miesięcy, tzn. na zakup prądu od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. Jednocześnie prezydent Rafał Bruski zwrócił się do wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych z prośbą o osobisty nadzór nad składanymi ofertami, bo znacznie przewyższają one ceny prądu na giełdzie towarowej i składane są tylko przez 1 podmiot.


Prezydent zwrócił się o informację na temat planowanych działań rządu w związku z zaistniałą sytuacją. Z interpelacją podobnej treści wystąpił do Ministra Aktywów Państwowych, Jacka Sasina poseł Paweł Olszewski, który zapytuje: "Czy Pan Minister przewiduje pilne wprowadzenie przez Rząd RP instrumentów finansowych chroniących polskie samorządy przed skutkami tak drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej? "


Tekst i fot.: Stanisław Gazda

59 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page